Внутрішні комунікації при впровадженні комплаєнсу

10 березня, 2023
Новина

Ефективна комунікація всередині компанії має вирішальне значення для спільного розуміння політик та процедур, а також дотримання вимог комплаєнсу та доброчесності серед співробітників.

Продовжуємо розповідати, які фактори необхідно врахувати для впровадження ефективних внутрішніх комунікацій.

Ефективна функція HR

Працівники HR-відділу повинні проводити регулярні перевірки працівників, а також інтерв’ю перед звільненням працівника, щоб убезпечити компанію від можливих зловживань.

Чітке визначення функціональних обов’язків працівників

Нечіткі функціональні обов’язки працівника можуть призводити, по-перше, до розмиття зон відповідальності та підвищеного ризику щодо прийняття рішень в порушення вимог комплаєнсу, а, по-друге, неможливості притягнення до відповідальності та попередження подібних порушень у майбутньому.

Делегування повноважень керівникам підрозділів за умови покладення співмірної відповідальності

Керівники підрозділів можуть виконувати певні комплаєнс-функції, делеговані їм комплаєнс-офіцерами, при цьому стаючи відповідальними за належне виконання цих функцій.

Адекватні заохочення та покарання

Застосування заохочень і дисциплінарних заходів повинне бути однаковим для всіх працівників незалежно від рівня посади, а підстави їх застосування повинні бути чітко визначені та донесені до співробітників.

Що з переліченого ви запровадили у вашій компанії?

Деталізовані настанови для бізнесу “Основні принципи виявлення ризиків та їх мінімізації” за посиланням:  https://bit.ly/3yPISV1