Експертні групи

Загальна експертна група UNIC
Загальна експертна група UNIC

До експертної групи входять спеціалісти із різних сфер бізнесу та неурядових організацій. 

Серед основних цілей групи –  підтримка в просуванні практики доброчесності, розробка важливих продуктів  Мережі, таких як, установчі документи Мережі, політики та процедури, в тому числі шаблони, які готові до впровадження.Також члени Експертної групи беруть активну участь у підготовці та виконанні стратегії діяльності UNIC, пошуку та підготовці рекомендацій та порад для членів комітетів спільноти.
Експертна група UNIC з фармацевтичного напрямку
Експертна група UNIC з фармацевтичного напрямку

До експертної групи входять представники фармацевтичного сектору та юридичних компаній, у яких наявна відповідна практика.

Серед основних цілей групи – очищення фармацевтичного сектору через налагодження саморегулівних процесів, виявлення корупційних ризиків у діяльності фармацевтичних виробників та їх контактах з органами державної влади, інших проблем фармацевтичного комплаєнсу та підготовка рекомендацій з цих питань, а також надання пропозицій державі щодо покращення національного регулювання та участь у розробці законодавчих і підзаконних актів за напрямком діяльності групи.
Експертна група UNIC з банківського напрямку
Експертна група UNIC з банківського напрямку

До експертної групи з банківського напрямку входять найкращі фахівці у цій сфері.

Серед основних цілей групи – зміцнення експертного потенціалу та побудова партнерств з фінансовими інституціями в питаннях комплаєнсу. Експерти групи працюють над удосконаленням процедури оцінки надійності клієнта/позичальника згідно встановленої методики, зокрема в частині особливостей визначення рівня ризиковості компаній, які впровадили у себе працюючу комплаєнс-систему.
Експертна група UNIC з податкового напрямку
Експертна група UNIC з податкового напрямку

До експертної групи з податкового напрямку входять фахівці з податкового сектору та юристи з відповідною практикою.

Серед основних цілей групи – формування культури добропорядності сплати податків і розширення кількості бізнесів на українському ринку, які прагнутимуть дотримуватись відповідних стандартів. Крім того, розробка дієвих інструментів для допомоги тим компаніям, які обрали кращі стандарти ведення бізнесу.
Агро-продовольча група UNIC
Агро-продовольча група UNIC

До експертної групи входять представники аграрної або продовольчої сфери та фахівці, що мають досвід юридичної практики у цій сфері.

Серед основних цілей групи – опрацювання поточних системних проблем агросектору, пов’язаних із недоброчесними практиками, підготовка спільних пропозицій їх вирішення згідно основ комплаєнсу та реалізація таких рішень завдяки налагодженню продуктивного діалогу з представниками влади. Крім того, формування в української аграрної бізнес-спільноти загального бачення щодо сталого, стійкого та інклюзивного розвитку України вцілому та агробізнесу зокрема.