Внутрішні комунікації при впровадженні комплаєнсу

07 березня, 2023
Новина

Ефективна комунікація всередині компанії має вирішальне значення для спільного розуміння політик та процедур, а також дотримання вимог комплаєнсу та доброчесності серед співробітників.

Які фактори необхідно врахувати для впровадження ефективних внутрішніх комунікацій?

1. Демонстрація особистого прикладу з боку вищого керівництва та менеджменту середньої ланки (tone from the top).

Керівництво компанії повинне не лише говорити про важливість нульової толерантності до невідповідності діяльності компанії комплаєнсу, але й демонструвати такий підхід на практиці. Інакше співробітники не ставитимуться належним чином досвого обов’язку дотримуватися законодавства та внутрішніх документів.

2.  Активна робота з працівниками та контрагентами

Навіть найбільш якісно розроблені документи не можуть працювати самі собою. Для їх використання в повсякденній діяльності працівники та контрагенти повинні знати про ці документи, розуміти їх і вміти застосовувати їх на практиці.

 На що варто звернути увагу під час роботи з працівниками та контрагентами?

1. Комунікація: працівники або контрагенти повинні бути ознайомлені з внутрішніми документами при прийомі на роботу/початку співпраці, а також у разі внесення змін до цих документів (зокрема, під підпис).

2. Навчання:

  • Регулярне (не рідше одного разу на рік);
  • Проводиться кваліфікованими особами (комплаєнс-офіцером, іншими співробітниками відділу комплаєнсу чи спеціалістами, залученими «ззовні»);
  • Проводиться для всіх працівників і для ключових контрагентів;
  • Результати проходження навчання перевіряються.

3. Роз’яснення: якщо в працівника чи контрагента виникає питання щодо правильної поведінки в тій чи іншій ситуації, він повинен мати змогу звернутися з таким питанням до відділу комплаєнсу, а також отримати чітку та зрозумілу відповідь.

Що з переліченого ви запровадили у вашій компанії?

 Деталізовані настанови для бізнесу “Основні принципи виявлення ризиків та їх мінімізації” за посиланням:  https://bit.ly/3yPISV1