Управління ризиками

28 лютого, 2023
Новина

Компанії стикаються з різними видами ризиків, які можуть негативно впливати на їх діяльність. Щоб забезпечити подальший успіх, компанії повинні вжити проактивних заходів з управління ризиками, зокрема, відповідати законодавчим вимогам та бути доброчесними. Впровадження комплаєнсу відіграє важливу роль в управлінні ризиками, оскільки невиконання стандартів може призвести до значних фінансових та репутаційних шкод.

1.  Побудова «мапи» основних ризиків компанії (виявлення зон ризику)

- Необхідно визначити перелік можливих ризиків, їх градацію за рівнем серйозності, ймовірність їх настання, заходи моніторингу, усунення та мінімізації.

2. Ефективне управління виявленими ризиками

- Не варто витрачати однакову кількість ресурсів на управління різними за рівнем ризиками. Наприклад, угодам/бізнес-процесам з високим рівнем ризику слід приділяти більше уваги, ніж тим, які мають низький рівень ризику. Тим не менш, виявлені індикатори ризику необхідно аналізувати, навіть якщо вони здаються нерелевантними.

3.  Регулярне проведення внутрішніх аудитів

- Окрім первинного аудиту для запуску комплаєнс-системи, внутрішні аудити потрібно проводити регулярно – їх частота визначається залежно від специфіки діяльності компанії.

 Деталізовані настанови для бізнесу “Основні принципи виявлення ризиків та їх мінімізації” за посиланням:  https://bit.ly/3yPISV1