Портрет комплаєнс-офіцера

10 лютого, 2023
Новина

Ви, мабуть, чули про існування такої посади як комплаєнс-офіцер або комплаєнс спеціаліст?

Запровадження цієї посади у вашій компанії є одним зі складових елементів побудови ефективної комплаєнс-системи.

Тож, який, на нашу думку, ідеальний портрет комплаєнс-офіцера?

  • Спеціаліст із комплаєнсу може мати юридичну/фінансову/економічну або аудиторську освіту.
  • Підпорядковується та звітується не керівнику певного відділу, а загальним зборам, наглядовій раді або директору.
  • Не має сторонніх робочих обов'язків, зокрема за суміщенням посад.
  • Має свій функціонал щодо ключових бізнес-процесів (закупівлі, відбір ключових контрагентів, внутрішні розслідування, тощо).

Крім того, у групах компаній може бути доцільним призначення комплаєнс-офіцера в кожній із компаній групи.

Варто також зазначити, що компанії необхідно мати достатню кількість відповідальних осіб за функціонування комплаєнс-системи, також достатніми мають бути їхні повноваження та надані їм ресурси. Важливо правильно розподілити обов’язки між підрозділом комплаєнсу, юридичним підрозділом, підрозділами стандартизації, внутрішнього аудиту, безпеки, а також чітко розмежувати функціонал кожного з них.

Чи є у вашій компанії окремий спеціаліст чи відділ, який відповідає за впровадження політик доброчесності?

Деталізовані настанови для бізнесу “Основні принципи виявлення ризиків та їх мінімізації” за посиланням:  https://bit.ly/3yPISV1