Перевірка кандидатів на посади, що вразливі до корупційних ризиків

11 серпня, 2023
Новина

Сьогодні ми продовжимо ділитися рекомендаціями щодо перевірки кандидатів на посади, що вразливі до корупційних ризиків. І зосередимося на критеріях, за якими компанії варто формувати перелік вразливих до корупції посад.

Звісно ж, критерієм включення посади до такого переліку має бути її належність до керівного складу у організаційній структурі компанії, водночас, не варто забувати і про посадові обов’язки працівників. Так, посаду варто включати до переліку вразливих до корупції посад, якщо функціонал за нею передбачає:

 • комунікацію з державними органами, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання державної форми власності;
 • розпорядження та управління коштами та/або активами компанії взагалі або у певних межах/лімітах, розпорядження коштами з метою оплати послуг підрядників та постачальників, використання представницьких витрат тощо;
 • підбір та/або прийняття рішення щодо затвердження підрядників та постачальників взагалі або за певними напрямами чи в межах певних бюджетів, укладення та забезпечення виконання договорів з ними, прийняття поставок, результатів виконання робіт та надання послуг (підписання актів, інших первинних документів, тощо);
 • прийняття рішень щодо надання преференцій чи додаткових благ/гарантій працівникам компанії, прийняття рішення про притягнення до відповідальності (дисциплінарної та матеріальної), перегляду умов оплати праці, звільнення та переведення працівників компанії на інші посади;
 • прийняття управлінських рішень, у тому числі, якщо на кандидата у разі призначення на посаду одноособово покладатимуться обов'язки за певним напрямом чи йому одноособово делегуватиметься певна функція;
 • прийняття рішення щодо залучення коштів та інших активів від фінансових, банківських або інших структур;
 • прийняття рішень щодо виявлення, запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту, внутрішньої безпеки, інших моніторингових та контрольно-перевірочних питань, щодо контролю діяльності працівників компанії;
 • здійснення внутрішніх та зовнішніх перевірок з певних питань чи за окремими напрямами та/або прийняття рішень за результатами таких перевірок;
 • прийняття рішень та/або надання преференцій/знижок/особливих комерційних умов тощо постачальникам або клієнтам/контрагентам компанії;
 • прийняття рішень щодо участі компанії у закупівлях, в тому числі публічних, та/або щодо постачання компанією товарів/послуг/робіт клієнтам взагалі або за певними напрямами чи в межах певних бюджетів тощо, щодо відбору клієнтів/контрагентів;
 • прийняття рішень щодо створення та зберігання об’єктів інтелектуальної власності;
 • едення претензійно-позовної роботи.

Ці критерії не є виключними – компанія може застосовувати і інші критерії, які визнає необхідними з огляду на сферу та специфіку своєї діяльності та залежно від своїх потреб.

Основою для цього посту стали Методичні рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції, із підготовкою яких допомагали експерти UNIC. Детальніше про перевірки читайте за посиланням: https://bit.ly/3DQO9xP