Відповіді на найпоширеніші питання

Що таке сертифікація UNIC?

Сертифікація UNIC свідчить про те, що Член UNIC розробив та запровадив політику та процедуру, що базується на оцінці ризику, з метою запобігання корупції та інших пов’язаних з цим ризиків, що відповідають його характерним рисам (наприклад, галузь виробництва, структура, розмір тощо), а також діючим керівним принципам, що відображені в Анкеті UNIC та у «Методології оцінювання UNIC».

Сертифікація UNIC, що є добровільною справою, надає ексклюзивне право використовувати логотип та назву UNIC для цілей маркування. Сертифікат присуджується за наявності позитивного висновку незалежного експерта щодо рівня дотримання відповідності та цілісності бізнесу та на підставі рішення Виконавчого комітету UNIC.

Як визначається Стандарт UNIC? Чи застосовується однаковий підхід до всіх членів-учасників UNIC?

UNIC розробила Стандарт UNIC (як це відображено в Анкеті UNIC) переважно на основі стандарту ISO 37001:2016.

Спосіб застосування Стандарту UNIC в компаніях може відрізнятися залежно від специфіки компаній (наприклад, розміру, структури тощо). Комплаєнс- програма*, що діє в одній компанії, може бути абсолютно неефективною в іншій. У цьому відношенні «Методологія оцінювання UNIC» враховує той факт, що не існує програми дотримання відповідності «для будь-якого випадку», а також оцінює дотримання Стандарту UNIC за різними критеріями (такими, наприклад, як інформація, навчання, методи/процеси, контроль, звітність, прозорість і надійність тощо).

* Програма, що забезпечує дотримання законодавчих і нормативних актів

Як дізнатися, що рівень доброчесності бізнесу моєї компанії є досить високим для сертифікації UNIC?

Незважаючи на те, що не існує системи дотримання відповідності, що придатна «для будь-якого випадку», досить високий рівень доброчесності бізнесу повинен відповідати певним критеріям.

Критерії, що були розроблені для охоплення всіх основних міжнародних керівних принципів та рекомендацій, відображені в Анкеті UNIC та детально розглянуті у «Методології оцінювання UNIC».

Член UNIC, який подає заявку на проведення сертифікації UNIC, повинен мати змогу відповісти «так» на всі питання, що наведені в Анкеті. У той же час відповідь «ні» або «не застосовне» на будь-яке питання не обов’язково свідчить про нездатність отримати досить високий рівень, а скоріше надає можливість поліпшити ситуацію.

Важливо відзначити, що Секретаріат UNIC допомагає Члену UNIC. Члени UNIC, чий рівень відповідальності та достовірності бізнесу Секретаріат UNIC не вважає достатнім для проходження сертифікації UNIC, отримають рекомендації щодо досягнення високого рівня з метою підвищення рівня відповідності для повторної подачі заявки.

Яка інформація стає загальнодоступною після сертифікації UNIC?

Члени UNIC, які отримали сертифікат, мають право розміщувати логотип UNIC на своєму веб-сайті, використовувати його для цілей маркетингу та маркування.

UNIC не повідомляє про сертифікацію, яка триває або була відхилена. Компанії, які не отримали сертифікат, заохочуються підвищити рівень їх відповідності та цілісності бізнесу шляхом участі у навчальних семінарах UNIC й отримання порад запрошеного експерта.

Скільки коштує сертифікація UNIC?

Вартість сертифікації UNIC змінюється залежно від типу Члена UNIC (тобто залежно від розміру обороту підприємства) та кількості «людино-днів», необхідних для завершення процедури (сертифікації). Ціни та оплата обговорюються безпосередньо з незалежним експертом. Звертайтеся до нас, щоб отримати приблизну оцінку вартості сертифікації UNIC.

Скільки часу триває сертифікація UNIC?

Тривалість процесу сертифікації UNIC може різнитися залежно від масштабу оцінюваного Члена UNIC та від того, чи виявив незалежний експерт проблеми, що не відповідають вимогам. Якщо не виявлено жодних серйозних проблем, що не відповідають вимогам, сертифікація UNIC може бути завершена через два — шість місяців. Водночас підготовка експертної оцінки може тривати від одного тижня для малого підприємства до приблизно двох місяців для великих компаній.

Найбільш суттєві невідповідності, виявлені незалежним експертом, не обов’язково призводять до відмови у видачі Сертифіката UNIC. Ці проблемні питання можуть бути негайно повідомлені компанії разом з рекомендаціями щодо їх вирішення. Компанії може бути наданий певний період часу для вирішення проблеми. Незначні невідповідності не затримують процес сертифікації UNIC та не перешкоджають видачі сертифіката.

Чи засвідчує сертифікація UNIC, що в компанії немає чи не буде хабарництва?

Сертифікат UNIC у жодному разі не гарантує, що акт корупції не мав місце або ніколи не станеться. Сертифікат свідчить про те, що Член UNIC визначив свій корупційний ризик та запровадив комплаєнс-програму з метою ефективного вирішення проблеми. Сертифікація UNIC не є експертно-криміналістичною процедурою.

Чи сертифікація UNIC пропонує конкурентну перевагу? Якою є додаткова вартість сертифікації UNIC після того, як була проведена оцінка?

Відповідність вимогам Анкети та виконання рекомендацій «Методології оцінювання UNIC» може надати членам-учасникам UNIC реальну демонстрацію зобов’язань компанії щодо дотримання правил доброчесності та практики доброчесності бізнесу. Як наслідок, при виході на новий ринок або започаткуванні нових ділових стосунків новий партнер може мати певні гарантії того, що компанія серйозно ставиться до дотримання вимог. Сертифікат UNIC має потенціал бути ключовим фактором, що підвищує довіру та веде до нового бізнесу.

Сертифікація UNIC включає в себе переваги зовнішньої верифікації, оскільки вона здійснює ретельну оцінку на місці рівня дотримання відповідності та цілісності бізнесу.

Як зацікавлені сторони можуть бути впевнені у тому, що Сертифікація UNIC не є просто ще однією формою «спроби приховати недоліки»? Як можна покластися на адекватність сертифікації UNIC?

На відміну від інших сертифікаційних процедур, Сертифікація UNIC вимагає проведення на місці ретельної оцінки проекту й ефективної реалізації політики та програм дотримання відповідності. Оцінка включає в себе документацію та співбесіди, надані компанією, а також документацію та інтерв’ю, яких вимагає незалежний експерт. Ступінь дотримання відповідності та цілісності бізнесу визначає достатнім, насамперед, незалежний експерт, а потім — Виконавчий комітет UNIC. Компанії, які бажають використовувати Сертифікат UNIC як косметичне «оформлення вітрини», просто не зможуть отримати Сертифікат UNIC.

Чи «сертифікованою» є сама процедура сертифікації UNIC?

Оцінку рівня дотримання відповідності та цілісності бізнесу здійснюють лише незалежні експерти, котрих вибирає UNIC з огляду на їх кваліфікацію та досвід визначення відповідності. Тому члени-учасники UNIC повинні звертатися за проведенням сертифікації UNIC за участі визнаних експертів з безсумнівною репутацією та високою порядністю. Склад визнаних організацій, які видають сертифікат, визначає Виконавчий комітет UNIC на конкурсній основі.

Чи існує механізм, що дозволяє уникати ситуацій конфлікту інтересів при проведенні сертифікації UNIC? Чи можна бути впевненим, що не було використано хабар для «закріплення позитивного рішення»?

Розробляючи процедуру сертифікації UNIC та «Методологію оцінювання UNIC», UNIC зробила все можливе, щоб уникнути будь-якого конфлікту інтересів. Наприклад, експертну оцінку проводять незалежні експерти на підставі окремих контрактів та виставлення рахунків компаніям, які подають заявки на проведення сертифікації UNIC; за проведення експертної оцінки виставляється рахунок-фактура незалежно від того, чи був виданий або відхилений сертифікат UNIC. Виконавчий комітет UNIC є цілком незалежним у прийнятті рішення щодо сертифікації UNIC. У той же час Виконавчий комітет UNIC не має дискреційних повноважень стосовно видачі або відмови у видачі сертифікатів, і будь-які хабарі для отримання позитивного рішення виявляються абсолютно неефективними. Незалежний експерт ніколи не бере участі у прийнятті рішення щодо видачі сертифікатів UNIC, тоді як Виконавчий комітет UNIC ніколи не бере участі у проведенні експертної оцінки.